Spørsmål og svar

 • I hvilke pakningsstørrelser og smaker finnes Zyx?

  Zyx sugetabletter selges reseptfritt i apotek. Zyx finnes i pakninger à 20 stk. Sugetabletten er sukkerfri og kommer i fire smaker: mint, sitron, honning/appelsin og eukalyptus.1

  1. Felleskatalogen Zyx preparatomtale, avsnitt 4.4, 6.5 https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 11.03.2020
 • Hvordan brukes Zyx?

  Zyx sugetabletter kan brukes av voksne og barn over 6 år. Dosering er 1 sugetablett 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager. Kontakt lege eller tannlege dersom symptomene ikke har gått over innen 3 dager. Ta aldri mer enn den anbefalte dosen uten å ha rådført deg med legen din først.1

  For å oppnå maksimal effekt skal sugetabletten smelte langsomt i munnen. Sugetablettene skal ikke svelges hele eller tygges.1

  Zyx sugetabletter skal ikke gis til barn under seks år. Når barn under tolv år tar Zyx sugetabletter, bør en voksen person kontrollere at de tas korrekt.1

  1. Felleskatalogen. Zyx preparatomtale, avsnitt 4.2, 4.4.
   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 10.03.2020
 • Hva er virkestoffet i Zyx?

  Virkestoffet i Zyx er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).1 Dokumentasjon viser at benzydamin er effektivt for å lindre irritasjon i munn og svelg. I tillegg har benzydamin en lett lokalbedøvende effekt.1

  1. Felleskatalogen. Zyx preparatomtale, avsnitt 2, 5.1
   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 11.03.2020
 • Advarsler og forsiktighetsregler?

  Hos et fåtall pasienter kan sårdanning i munn/svelg være forårsaket av alvorlige sykdommer. Dersom symptomene ikke bedres innen 3 dager, bør man oppsøke lege eller tannlege. Zyx bør ikke brukes av personer med fruktoseintoleranse, personer som reagerer på aspartam eller personer som er overfølsomme for acetylsalisylsyre eller NSAID.1

  1. Felleskatalogen. Zyx preparatomtale, avsnitt 4.4
   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 11.03.2020
 • Kontraindikasjoner

  Kjent overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffer.

 • Hva kan det være noen bivirkninger ved bruk av Zyx?

  Også Zyx, som andre legemidler, kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.1

  Mulige bivirkninger kan være:1

  1. Utslett og solskader på grunn av lysømfintlighet (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)
  2. Munntørrhet og brennende følelse i munnen (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter)
  3. Krampe i strupehodet og hevelse i munn- og halsslimhinner (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
  4. Følelse av nummenhet i munnen (forekomst ikke kjent ut fra tilgjengelige data)
  5. Allergisk reaksjon (forekomst ikke kjent ut fra tilgjengelige data)
  6. Alvorlig allergisk reaksjon med tegn som pusteproblemer, brystsmerter eller følelse av tranghet i brystet og/eller svimmelhet, alvorlig kløe eller utslett på huden, hevelse av ansikt, tunge eller svelg (forekomst ikke kjent ut fra tilgjengelige data).

   

  Slutt å ta Zyx sugetabletter og kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer:1 

  1. hevelse av ansikt, tunge eller svelg
  2. vanskeligheter med å svelge
  3. nesleutslett (urticaria) og pusteproblemer.

  Melding av bivirkninger

  Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.1

  1. Felleskatalogen. Zyx preparatomtale, avsnitt 4.8
   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 11.03.2020
 • Kan man ta overdosere med Zyx? Hvor mange Zyx kan jeg maksimalt bruke?

  Følg dosering som oppgitt i pakningsvedlegget, med mindre legen har forskrevet legemidlet til en annen bruk eller med en annen dosering enn oppgitt i pakningsvedlegget.1

  Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta alltid med deg den originale legemiddelpakningen enten der er flere tabletter igjen eller ikke.1

  1. Felleskatalogen. Zyx pasientinformasjon, avsnitt 3.
   https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-zyx-meda-otc-588239 Lest 05.03.2020
 • Kan du ta Zyx sammen med andre smertestillende av samme type (NSAID)?

  Ingen interaksjonstudier er utført på mennesker, men systemisk tilgjengeligheten av benzydamin er svært lav . Dermed kan potensialet for med interaksjon med andre medikamenter være svært liten.

 • Hvordan virker benzydamin? Hvor mye virker lokalt, og hvor mye er systemisk?

  Benzydamin absorberes hovedsakelig gjennom slimhinnen i munn og svelg.   Utskillelse skjer i hovedsak i urin.

 • Hvor mye isomalt inneholder en sugetablett Zyx?

  En sugetablett med mintsmak inneholder 3183 mg isomalt
  En sugetablett med sitronsmak inneholder 3183 mg isomalt
  En sugetablett med appelsin/honningsmak inneholder 3073,53 mg isomalt
  En sugetablett med eukalyptussmak inneholder 3124,23 mg isomalt

  1. Felleskatalogen. Zyx preparatomtale, avsnitt 2.
   https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/11-8229.pdf Lest 06.03.2020

Sår hals?

Ved en forkjølelse er det svært vanlig å oppleve vond og sår hals. Sår hals er som oftest helt ufarlig og går som regel over av seg selv, men kan være ubehagelig. ZYX smertestillende halstabletter har dokumentert effekt og lindrer halsen.

Les mer

ZYX halstabletter

ZYX er en reseptfri halstablett. Den er sukkerfri og kommer i fire smaker: mint, sitron, honning/appelsin og eukalyptus.

Les mer

Her får du kjøpt Zyx!

Zyx kan kjøpes reseptfritt på nett eller på ditt nærmeste apotek.

Kjøp Zyx her!
Mylan Healthcare Norge - Better Health for a Better World

Du forlater Zyx.no

Ved å klikke på "Fortsett" nedenfor, forlater du dette Mylan-tilknyttede nettstedet for å komme frem på et tredjeparts nettsted som er ansvarlig for innholdet.