Spørsmål og svar

 • Hva er en sår hals?

  Sår hals er vanligvis infeksjoner som forkjølelse, glandular feber eller betennelse i mandlene.
   
  Sår hals kommer i de fleste tilfeller av en virusinfeksjon.
  Antibiotika og anti-bakterielle legemidler fungerer bare når bakterier er årsaken mens en virusinfeksjon helbreder seg selv.
  Når du har en infeksjon reagerer kroppen med en betennelse. Vanlige symptomer er hevelse, rødhet, smerte, følelse av varme og feber.
   
  Du får vanligvis en sår hals i et par dager til en uke Sårhet i halsen kan vare fra et par dager opp til en uke.
  De fleste opplever å få sår hals noen ganger per år.

 • Hva hjelper Zyx mot?

  Zyx er en smertelindrende sugetablett .
  Indikasjonen er: "symptomatisk behandling for å lindre smerte og irritasjon i munn og svelg."
   
  Zyx har en lett lokalbedøvende effekt og lindrer smerte og irritasjon i munn og svelg.
   
  Zyx inneholder virkestoffet Benzydaminhydroklorid, som er et inflammatorisk virkestoff. Dette lindrer smerter og andre symptomer; som irritasjon og hevelse.

 • I hvilke pakningsstørrelser og smaker finnes Zyx?

  Zyx er tilgjengelig i en 20-pakning. Sugetabletten er sukkerfri og kommer i fire smaker: mint, sitron, honning/appelsin og eukalyptus.

 • Hvordan brukes Zyx?

  Voksne og barn over 6 år: Vanlige dosen er 1 sugetablett 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager. Kontakt din lege eller tannlege dersom symptomene ikke har gått over innen 3 dager. Ta aldri mer enn den anbefalte dosen uten å ha rådført deg med legen din først.  For å oppnå maksimal effekt skal sugetabletten smelte langsomt i munnen. Sugetablettene skal ikke svelges hele eller tygges.
  Zyx sugetabletter skal ikke gis til barn under seks år. Når barn under tolv år tar Zyx sugetabletter, bør en voksen person kontrollere at de tas korrekt.

 • Hva er den aktive ingrediensen i Zyx?

  Den aktive ingrediensen er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).
  Kliniske studier viser at benzydamin er effektivt for å lindre irritasjon i munn og svelg. I tillegg har benzydamin en lett lokalbedøvende effekt.

  Zyx virker bare lokalt. Innholdet er ikke tilstrekkelig til å produsere systemiske effekter.

 • Advarsler og forsiktighetsregler?

  Hos et fåtall pasienter kan sårdanning i munn/svelg være forårsaket av alvorlige sykdommer. Dersom symptomene ikke bedres innen 3 dager, bør man oppsøke lege eller tannlege.

 • Kontraindikasjoner

  Kjent overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffer.

 • Kan Zyx tas under graviditet og amming?

  Nei, fordi det ikke er tilstrekkelige studier.

 • Hva er bivirkningene ved bruk av Zyx?

  Som alle legemidler kan Zyx sugetabletter forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

  Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):

  Lysømfintlighet (utslett, solskader). 

  Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):

  Munntørrhet, brennende følelse i munnen. 

  Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):

  Krampe i strupehodet (laryngospasme), angioødem (hevelse i munn- og halsslimhinner).

  Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

  Følelse av nummenhet i munnen (oral hypoestesi).

  Allergisk reaksjon (overømfintlighet).

  Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) med tegn som pusteproblemer, brystsmerter eller følelse av tranghet i brystet og/eller svimmelhet, alvorlig kløe eller utslett på huden, hevelse av ansikt, tunge eller svelg. Dette kan være livstruende.

  Slutt å ta Zyx sugetabletter og kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer (angioødem):

   

  • hevelse av ansikt, tunge eller svelg
  • vanskeligheter med å svelge
  • nesleutslett (urticaria) og pusteproblemer.

   

  Melding av bivirkninger

  Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 • Interaksjoner med andre legemidler eller andre interaksjoner ?

  Ingen interaksjonsstudier er utført på mennesker. Systemisk tilgjengelighet er svært lav.  Dermed synes risikoen for interaksjoner med andre legemidler å være lav.

 • Kan man ta overdosere med Zyx? Hvor mye må man da ta?

  Ingen tilfeller av overdose på Zyx er rapportert, til tross for svært omfattende bruk.
  Det finnes imidlertid svært sjeldne rapporter om barn som  rammes av eksitasjon,  kramper, ataksi, tremor, svette og brekninger etter peroral administrering av benzydamindoser  ca. 100 ganger høyere enn styrken på tablettene.

 • Hvordan virker et NSAID som Zyx?

  Når du har en infeksjon sendes det ut nevrotransmittere kalt prostaglandiner.
  Prostaglandiner kommer ved betennelse, smerter og feber. Zyx (benzydamin) hemmer prostaglandindannelsen og bryter den inflammatorisk prosessen som fører til smerte for pasienten.

 • Kan du ta Zyx sammen med andre smertestillende av samme type (NSAID)?

  Ingen interaksjonstudier er utført på mennesker, men systemisk tilgjengeligheten av benzydamin er svært lav . Dermed kan potensialet for med interaksjon med andre medikamenter være svært liten.

 • Hva skjer hvis du svelger Zyx?

  Hvis en svelger en Zyx sugetablett, vil den ikke hjelpe ved sår hals. Det er ufarlig å svelge  Zyx og det  gir ingen symptomer, dvs vil du ikke merke noe.

 • Hvordan virker benzydamin? Hvor mye virker lokalt, og hvor mye er systemisk?

  Benzydamin absorberes hovedsakelig gjennom slimhinnen i munn og svelg.   Utskillelse skjer i hovedsak i urin.

 • Hvor mye aspartam inneholder en sugetablett Zyx?

  3.26 mg Zyx sitron
  3,5 mg Zyx mint

 • Hvor mye isomalt inneholder en sugetablett Zyx?

  3183 mg

 • Hvorfor skal man bare ta 3 tabletter per dag?

  Det er dosen vi har gjort studier på og vi fant at 3 tabletter per dag gir best effekt.

Referenser:

 1. Zyx Produktresumé 
 2. Pharmacokinetics of Benzydamine. Int.J.Tiss. Reac. VII (3) 195-204 (1985). Chasseaud L.F., Catanese B 
 3. Topical Anaesthetic Activity of Benzydamine. S. Simard-Savoie and D. Forest. Department of Stomatology, University of Montreal.

Sår hals?

Ved en forkjølelse er det svært vanlig å oppleve vond og sår hals. Sår hals er som oftest helt ufarlig og går som regel over av seg selv, men kan være ubehagelig. ZYX smertestillende halstabletter har dokumentert effekt og lindrer halsen.

Les mer

ZYX halstabletter

ZYX er en reseptfri halstablett. Den er sukkerfri og kommer i fire smaker: mint, sitron, honning/appelsin og eukalyptus.

Les mer

Her får du kjøpt Zyx!

Zyx kan kjøpes reseptfritt på nett eller på ditt nærmeste apotek.

Kjøp Zyx her!

Du forlater Zyx.no

Ved å klikke på "Fortsett" nedenfor, forlater du dette Mylan-tilknyttede nettstedet for å komme frem på et tredjeparts nettsted som er ansvarlig for innholdet.