Spørsmål og svar

 

 • Hva er en sår hals?
  Hva er en sår hals?
 • Hva hjelper Zyx mot?
  Hva hjelper Zyx mot?
 • I hvilke pakningsstørrelser og smaker finnes Zyx?
  I hvilke pakningsstørrelser og smaker finnes Zyx?
 • Hvordan brukes Zyx?
  Hvordan brukes Zyx?
 • Hva er den aktive ingrediensen i Zyx?
  Hva er den aktive ingrediensen i Zyx?
 • Advarsler og forsiktighetsregler?
  Advarsler og forsiktighetsregler?
 • Kontraindikasjoner
  Kontraindikasjoner
 • Kan Zyx tas under graviditet og amming?
  Kan Zyx tas under graviditet og amming?
 • Hva er bivirkningene ved bruk av Zyx?
  Hva er bivirkningene ved bruk av Zyx?
 • Interaksjoner med andre legemidler eller andre interaksjoner ?
  Interaksjoner med andre legemidler eller andre interaksjoner ?
 • Kan man ta overdosere med Zyx? Hvor mye må man da ta?
  Kan man ta overdosere med Zyx? Hvor mye må man da ta?
 • Hvordan virker et NSAID som Zyx?
  Hvordan virker et NSAID som Zyx?
 • Kan du ta Zyx sammen med andre smertestillende av samme type (NSAID)?
  Kan du ta Zyx sammen med andre smertestillende av samme type (NSAID)?
 • Hva skjer hvis du svelger Zyx?
  Hva skjer hvis du svelger Zyx?
 • Hvordan virker benzydamin? Hvor mye virker lokalt, og hvor mye er systemisk?
  Hvordan virker benzydamin? Hvor mye virker lokalt, og hvor mye er systemisk?
 • Hvor mye aspartam inneholder en sugetablett Zyx?
  Hvor mye aspartam inneholder en sugetablett Zyx?
 • Hvor mye isomalt inneholder en sugetablett Zyx?
  Hvor mye isomalt inneholder en sugetablett Zyx?
 • Hvorfor skal man bare ta 3 tabletter per dag?
  Hvorfor skal man bare ta 3 tabletter per dag?

Referenser:

1. Zyx Produktresumé

2. Pharmacokinetics of Benzydamine. Int.J.Tiss. Reac. VII (3) 195-204 (1985). Chasseaud L.F., Catanese B

3. Topical Anaesthetic Activity of Benzydamine. S. Simard-Savoie and D. Forest. Department of Stomatology, University of Montreal.