Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffer.