Kan man ta overdosere med Zyx? Hvor mye må man da ta?

Ingen tilfeller av overdose på Zyx er rapportert, til tross for svært omfattende bruk.
Det finnes imidlertid svært sjeldne rapporter om barn som  rammes av eksitasjon,  kramper, ataksi, tremor, svette og brekninger etter peroral administrering av benzydamindoser  ca. 100 ganger høyere enn styrken på tablettene.