Kan du ta Zyx sammen med andre smertestillende av samme type (NSAID)?

Ingen interaksjonstudier er utført på mennesker, men systemisk tilgjengeligheten av benzydamin er svært lav . Dermed kan potensialet for med interaksjon med andre medikamenter være svært liten.