Interaksjoner med andre legemidler eller andre interaksjoner ?

Ingen interaksjonsstudier er utført på mennesker. Systemisk tilgjengelighet er svært lav.  Dermed synes risikoen for interaksjoner med andre legemidler å være lav.