Hvordan brukes Zyx?

Voksne og barn over 6 år: Vanlige dosen er 1 sugetablett 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager. Kontakt din lege eller tannlege dersom symptomene ikke har gått over innen 3 dager. Ta aldri mer enn den anbefalte dosen uten å ha rådført deg med legen din først.  For å oppnå maksimal effekt skal sugetabletten smelte langsomt i munnen. Sugetablettene skal ikke svelges hele eller tygges.
Zyx sugetabletter skal ikke gis til barn under seks år. Når barn under tolv år tar Zyx sugetabletter, bør en voksen person kontrollere at de tas korrekt.