Hvor mye aspartam inneholder en sugetablett Zyx?

3.26 mg Zyx sitron
3,5 mg Zyx mint